۱۳۹۵-۱۰-۲۹

تانکر سوخت رسان(رفیولر)

تانکر سوخت رسان توحید(رفیولر) از دیگر نو آوری های توحید تریلر تولید تانکر سوخت رسان هواپیما با ظرفیت های مختلف میباشد با تلاش های بی وقفه مدیران […]