۱۳۹۵-۱۱-۰۲
تریلر تانکر

تریلر تانکر – تریلر تانکر دو محور – تانکر – تریلر تانکر توحید

مشخصات فنی تریلر تانکر دو محوره توحید شاسی : شاسی به صورت شاسی لس بوده و  قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 و […]
۱۳۹۵-۱۱-۰۲
کفی تریلر , تریلر کفی

تریلر کفی – تریلر کفی سه محور – تریلر کفی قایقی سه محور

مشخصات فنی کفی تریلر سه محوره توحید شاسی  و دیگر قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 و Qste380tm با استفاده از جوشکاری CO2 […]
۱۳۹۵-۱۰-۲۸
کمپرسی

تریلر کمپرسی – تریلر کمپرسی سه محور – کمپرسی تریلر – کمپرسی

مشخصات فنی تریلر کمپرسی قایقی سه محوره توحید شاسی و دیگر قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 و Qste380tm با استفاده از جوشکاری […]