2017-01-30

تریلر کمرشکن سه محور

مشخصات فنی تریلر کمرشکن سه محور توحید صنعت البرز شاسی : شاسی اصلی به صورت تیر I شکل طراحی شده و در ساخت آن و سایر […]
2017-01-28

تریلر بونکر وی (V)

مشخصات فنی تریلر بونکر وی (V)  توحید صنعت البرز شاسی : شاسی به صورت شاسی لس بوده و  قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص […]
2017-01-28

تریلر بونکر سه محور

مشخصات فنی تریلر بونکر سه محور توحید صنعت البرز شاسی : شاسی به صورت شاسی لس بوده و  قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 […]
2017-01-28

تریلر بونکر دو محور

مشخصات فنی تریلر بونکر دو محور توحید صنعت البرز شاسی : شاسی به صورت شاسی لس بوده و  قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 […]
2017-01-22

تریلر تانکر سه محور

مشخصات فنی تانکر تریلر سه محوره توحید صنعت البرز شاسی : شاسی به صورت شاسی لس بوده و  قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص […]
2017-01-21

تریلر تانکر دو محور

مشخصات فنی تریلر تانکر دو محوره توحید شاسی : شاسی به صورت شاسی لس بوده و  قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 و […]
2017-01-21

تریلر کفی سه محور

مشخصات فنی کفی تریلر سه محوره توحید شاسی  و دیگر قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 و Qste380tm با استفاده از جوشکاری CO2 […]
2017-01-18

تانکر سوخت رسان(رفیولر)

تانکر سوخت رسان توحید(رفیولر) از دیگر نو آوری های توحید تریلر تولید تانکر سوخت رسان هواپیما با ظرفیت های مختلف میباشد با تلاش های بی وقفه مدیران […]
2017-01-17

تریلر کمپرسی سه محور

مشخصات فنی تریلر کمپرسی قایقی سه محوره توحید شاسی و دیگر قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 و Qste380tm با استفاده از جوشکاری […]
2017-01-14

تریلر کمپرسی دو محور

مشخصات فنی تریلر کمپرسی قایقی دو محوره توحید شاسی و دیگر قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 و Qste380tm با استفاده از […]
2017-01-14

تریلر کمپرسی دو محور

مشخصات فنی تریلر کمپرسی قایقی دو محوره توحید شاسی و دیگر قطعات فلزی از فولادهای با استحکام بالا و مخصوص ST52-3 و Qste380tm با استفاده از […]