۱۳۹۵-۱۱-۱۱

تریلر کمرشکن – تریلر کمرشکن سه محور – تریلر کمرشکن سه محور توحید

مشخصات فنی تریلر کمرشکن سه محور توحید صنعت البرز شاسی : شاسی اصلی به صورت تیر I شکل طراحی شده و در ساخت آن و سایر […]