ارتباط با ما

جاده قدیم کرج،تهراندشت،رو به روی پمپ CNG

ایمیل:Info@TohidTrailer.ir
جیمیل:Tohidtrailer@gmail.com
تلفن:۰۲۶۴۴۵۴۳۸۸۲
فکس:۰۲۶۴۴۵۴۳۸۸۳
مدیر عامل:۰۹۱۲۷۶۵۵۹۵۲ (عزیزی)